از تاریخ امروز   ۹۹/۰۸/۰۱  به بعد  تمام اطلاعات ارسالی برای رجیستری کارت از قرار زیر است.

جهت رجیستری کارتها حتما باید شماره موبایل و شماره کارت بانکی و شماره ملی بنام یک نفر و دست خود شخص باشد (به دلیل اتصال مستقیم به سیستم ثبت احوال کشوری) در غیراینصورت رجیستری انجام نمیشود. ارسال مشخصات زیر الزامیست : 
۱- نام و نام خانوادگی
۲- شماره کارت بانکی
۳- شماره کارت  ملی 
۴- شماره تلفن همراه
۵- تاریخ تولد   روز/ماه/سال
۶- شهرمحل سکونت
اعداد بصورت لاتین و بدون فاصله باشد.
(یادآور میشویم تمام مشخصات بالا بنام یک نفر باشد)
لازم به ذکر است از تاریخ اول مهر تمام ارسالیها مجددا با رعایت کردن موارد بالا ارسال شود.


MrCode.ir