1-طرح مقدماتی اسپادان:

نماینده فرع: فروشگاه زنجیره‌ای مجازی + رجیستر کارت  + پنل پیامک + کارت ویزیت الکترونیکی + آموزش و پشتیبانی (مبلغ پک 640000 تومان + 9% مالیات بر ارزش افزوده)

در این سطح شخص خدمات ذکر شده را دریافت نموده و توسط مدیران ارشد آموزش می‌بیند و از فروش در فروشگاه خود ۵% تخفیف آنی دریافت می کند که در کیف پول پنل کاربری خودش شارژ خواهد شد.  برای تبلیغات در سراسر کشور و پنل پیامک و کارت ویزیت الکترونیکی دریافت خواهد کرد و به خاطر اینکه عضوی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای اسپادان شده است کارت بانکی وی از طریق یکی از PSP ‌ های رسمی کشور رجیستر شده و از فروشگاه طرف قرارداد بانک تخفیف خواهد گرفت.

فروشگاه شخص با امکانات محدودی می باشد (پنل کاربری) دسترسی به سایت،  دیدن سفارشات، پیگیری سفارشات، ارتباط با مشتریان ( تغییرات جزئی در نوع بنر و رنگ زمینه سایت )

 

2- نماینده طرح نقره ای اسپادان :

 نمایندگی فروشگاههای زنجیره‌ای ، مجازی + رجیستر کارت بانکی + اسپادان کارت نقره ای + پنل پیامکی،  کارت ویزیت الکترونیک، آموزش و پشتیبانی + یک پک محصول نانوساین

در این طرح شخص به عنوان نماینده فعال شناخته شده مبلغ 2080000 تومان+9% مالیات برارزش افزوده پرداخت می‌کند و در ازای آن ( یک پک محصول نانوساین + یک فروشگاه زنجیره‌ای مجازی با امکانات پنل دسترسی به سایت + دیدن سفارشات + پیگیری سفارشات +  ارتباط با مشتریان + تغییر نوع بنر سایت +  تغییر رنگ زمینه سایت + اضافه کردن محصول )  که از فروش در فروشگاه خود مبلغ 5% تخفیف آنی دریافت می کند که در کیف پول مجازی پنل کاربری خود شخص شارژ خواهد شد.

برای شناخته شدن و تبلیغات یک پنل پیامکی و یک کارت ویزیت الکترونیک دریافت خواهد کرد و لینک وی در سایت اصلی شرکت قرار خواهد گرفت. با تفکیک شهر و منطقه و علاوه بر آن یک اسپادان کارت دریافت خواهد کرد که  نشانه وفاداری وی و رتبه نمایندگی وی در شرکت خواهد بود مزایای اسپادان کارت نقره ای عبارتند از: دارندگان این کارت می‌توانند شارژکارت و در قالب تراکنشهای بانکی از مراکز و فروشگاه‌های معرفی شده از طرف شرکت خدمات و کالاهای دارای تخفیف استفاده نمایند. این اشخاص تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال اعتبار خرید لوازم خانگی با همکاری یکی از لیزینگ های معتبر کشور با نرخ ۱۵ درصد سالیانه و مدت ۲۴ ماه دریافت می نمایند . (شخص توسط بانک های ایران اعتبار  سنجی خواهد شد و در صورت نداشتن وام عقب افتاده و چک برگشتی اجازه استفاده از وام را خواهد داشت).

این افراد در دفاتر مورد تایید شرکت آموزش دیده و پشتیبانی خواهند شد تا در جهت رشد و ارتقاء درآمد خود موفق شوند و همچنین باعث رشد و ارتقای فروشگاه های زنجیره ای شوند و در نتیجه باعث رونق کسب و کار تولید ملی شوند.

 

3 -  نماینده طرح طلایی اسپادان :

 نمایندگی فروشگاههای زنجیره‌ای، مجازی + رجیستر کارت بانکی + اسپادان کارت طلایی + پنل پیامکی،  کارت ویزیت الکترونیک، آموزش و پشتیبانی + دو پک محصول نانوساین

در این طرح شخص به عنوان نماینده فعال شناخته شده مبلغ 3520000 تومان+9% مالیات برارزش افزوده پرداخت می‌کند و در ازای آن ( دو پک محصول نانوساین + یک فروشگاه زنجیره‌ای مجازی با امکانات پنل دسترسی به سایت + دیدن سفارشات + پیگیری سفارشات +  ارتباط با مشتریان + تغییر نوع بنر سایت +  تغییر رنگ زمینه سایت + اضافه کردن محصول )  که از فروش در فروشگاه خود مبلغ 5% تخفیف آنی دریافت می کند که در کیف پول مجازی پنل کاربری خود شخص شارژ خواهد شد.

برای شناخته شدن و تبلیغات یک پنل پیامکی و یک کارت ویزیت الکترونیک دریافت خواهد کرد و لینک وی در سایت اصلی شرکت قرار خواهد گرفت. با تفکیک شهر و منطقه و علاوه بر آن یک اسپادان کارت دریافت خواهد کرد که  نشانه وفاداری وی و رتبه نمایندگی وی در شرکت خواهد بود مزایای اسپادان کارت طلایی عبارتند از: دارندگان این کارت می‌توانند شارژکارت و در قالب تراکنشهای بانکی از مراکز و فروشگاه‌های معرفی شده از طرف شرکت خدمات و کالاهای دارای تخفیف استفاده نمایند.

این نوع کارت میتواند علاوه بر خدمات کارت طلایی تبدیل به کارت اعتباری شده و این اشخاص تا سقف سیصد میلیون ریال اعتبار خرید لوازم خانگی با همکاری یکی از لیزینگهای معتبر کشور با نرخ 15درصد و مدت 24 ماهه دریافت می نمایند.(شخص توسط بانک های ایران اعتبار  سنجی خواهد شد و در صورت نداشتن وام عقب افتاده و چک برگشتی اجازه استفاده از وام را خواهد داشت). همچنین بر اساس خرید های مشتری طی شش ماهه طرف اول اعتبار خرید پوشاک به میزان بیست درصد خرید به دارندگان کارت اعطاء مینماید که دارندگان بصورت قرض الحسنه با کارمزد 2% و شش ماهه پرداخت می نماید.دارندگان این کارت میتوانند با شارژ کارت و در قالب تراکنشهای بانکی ازمراکز و فروشگاههای معرفی شده طرف اول خدمات و کالاهای دارای تخفیف استفاده نماید.

این افراد در دفاتر مورد تایید شرکت آموزش دیده و پشتیبانی خواهند شد تا در جهت رشد و ارتقاء درآمد خود موفق شوند و همچنین باعث رشد و ارتقای فروشگاه های زنجیره ای شوند و در نتیجه باعث رونق کسب و کار تولید ملی شوند.

4 - نماینده طرح پلاتینیوم (VIP)اسپادان  :

نمایندگی فروشگاههای زنجیره‌ای ، مجازی + رجیستر کارت بانکی + اسپادان کارت پلاتینیوم + پنل پیامکی،  کارت ویزیت الکترونیک، آموزش و پشتیبانی + سه پک محصول نانوساین

در این طرح شخص به عنوان نماینده فعال شناخته شده مبلغ 4960000 تومان+9% مالیات برارزش افزوده پرداخت می‌کند و در ازای آن (سه پک محصول نانوساین + یک فروشگاه زنجیره‌ای مجازی با امکانات پنل دسترسی به سایت + دیدن سفارشات + پیگیری سفارشات +  ارتباط با مشتریان + تغییر نوع بنر سایت +  تغییر رنگ زمینه سایت + اضافه کردن محصول )  که از فروش در فروشگاه خود مبلغ 5% تخفیف آنی دریافت می کند که در کیف پول مجازی پنل کاربری خود شخص شارژ خواهد شد.

برای شناخته شدن و تبلیغات یک پنل پیامکی و یک کارت ویزیت الکترونیک دریافت خواهد کرد و لینک وی در سایت اصلی شرکت قرار خواهد گرفت. با تفکیک شهر و منطقه و علاوه بر آن یک اسپادان کارت دریافت خواهد کرد که  نشانه وفاداری وی و رتبه نمایندگی وی در شرکت خواهد بود مزایای اسپادان کارت پلاتینیوم عبارتند از: دارندگان این کارت می‌توانند شارژکارت و در قالب تراکنشهای بانکی از مراکز و فروشگاه‌های معرفی شده از طرف شرکت خدمات و کالاهای دارای تخفیف استفاده نمایند.

این نوع کارت میتواند علاوه بر خدمات کارت پلاتینیوم تبدیل به کارت اعتباری شده و این اشخاص تا سقف سیصد میلیون ریال اعتبار خرید لوازم خانگی با همکاری یکی از لیزینگهای معتبر کشوربا نرخ پانزده درصد و مدت 24 ماهه دریافت می نمایند. (شخص توسط بانک های ایران اعتبار  سنجی خواهد شد و در صورت نداشتن وام عقب افتاده و چک برگشتی اجازه استفاده از وام را خواهد داشت). همچنین بر اساس خرید های مشتری طی شش ماهه طرف اول اعتبار خرید پوشاک به میزان بیست درصد خرید به دارندگان کارت اعطاء مینماید که دارندگان بصورت قرض الحسنه با کارمزد 2% و شش ماهه پرداخت می نماید. این افراد در دفاتر مورد تایید شرکت آموزش دیده و پشتیبانی خواهند شد تا در جهت رشد و ارتقاء درآمد خود موفق شوند و همچنین باعث رشد و ارتقای فروشگاه های زنجیره ای شوند و در نتیجه باعث رونق کسب و کار تولید ملی شوند.

این کارتها که در ساختار اسپادان کارت با عنوان ویژه VIP اطلاق میگردد مزایای کارتهای فوق را دارا میباشد و علاوه بر آن دارندگان کارت پاداش وفاداری دریافت میکنند براین اساس که شرکت به میزان 4 درصد مانده ماهانه کارت به اعتبار کارت اضافه نموده و دارندگان میتوانند ازخدمات و کالاهای  مراکز و فروشگاههای طرف قرارداد شرکت به میزان 4درصد علاوه بر موجودی استفاده نمایند.(تخفیف های کلی مورد اشاره در پیوست شماره 2 برای دارندگان این گروه کارت ده درصد بیشتر منظور خواهد گردید.)

این افراد در دفاتر مورد تایید شرکت آموزش دیده و پشتیبانی خواهند شد تا در جهت رشد و ارتقاء درآمد خود موفق شوند و همچنین باعث رشد و ارتقای فروشگاه های زنجیره ای شوند و در نتیجه باعث رونق کسب و کار تولید ملی شوند.

طرحهای تخفیف لوازم خانگی

طرح تخفیف خرید نقدی :

کالاهای لوازم خانگی با استفاده از اسپادان کارت شامل ده درصد تخفیف برای خریداران خواهد بود.

 

طرح تخفیف خرید اعتباری:

در خرید اعتباری کلیه کالاهای لوازم خانگی شامل پنج درصد تخفیف برای خریداران خواهد بود.

 

طرح تخفیف خرید نقدی:

فروش پوشاک با استفاده از اسپادان کارت شامل پانزده درصد تخفیف خرید نقدی خواهد بود.

 

 طرح تخفیف خرید اعتباری

 در طرح فروش اعتباری میزان تخفیف شامل ده درصد تخفیف برای خریداران خواهد بود.MrCode.ir