قابل توجه کلیه اعضا باشگاه اسپادان

با توجه به اطلاع  رسانی قبلی که در هفته گذشته شد، آخرین مهلت تکمیل مدارک پروفایل کاربری و بار گذاری آن تا 20 آبان ماه میباشد.

مدارک مورد نیاز:

تصویر اسکن شده کارت ملی هوشمند

یا رسید کارت ملی جدید همراه با شناسنامه و کارت ملی قدیم ( در صورت نداشتن کارت ملی هوشمند )

 نکته: در صورت واضح و خوانا نبودن، مدارک شما مورد تایید قرار نمیگیرد.

 مهم: در صورت عدم ارسال مدارک تا تاریخ ذکر شده، مسئولیت هرگونه مشکلی بر عهده خوده کاربر میباشد.


 

 

MrCode.ir