به نام خدا

ازآنجا که شرکت اسپادان همواره در مسیر خدمت رسانی به اعضا خود از هیچگونه اقدامی فرو گذار نبوده ، به این وسیله به اطلاع همکاران میرساند، چنانچه شما عزیزان تمایل به معرفی تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات جهت همکاری با شرکت دارید، میتوانید موارد مطروحه خود را با مدیریت بازرگانی شرکت در میان گذاشته و از ماهیت چگونگی شرایط و مدل تعاملی در اینخصوص اطلاعات لازم را کسب نمایید.

به امید توفیق روز افزون 

روابط عمومی اسپادان

 
MrCode.ir