بنام خدا

اطلاعیه

«مدیریت بازرسی و نظارت»

  

به اطلاع کاربران ، کارآموزان و نمایندگیهای سراسر کشورمیرساند: " اخذ هرگونه وجه نقد جهت فعالیتهای مشارکتی یا ثبت نام جدید، به حساب شخصی خود برای کاربران جدید،  اکیدا" ممنوع بوده و هر فرد یا افرادی اقدام به چنین کاری نموده باشند، تخلف محسوب شده، عواقب این امر بر عهده خاطی میباشد و از نگاه شرکت و  بازرسی، شایسته همکاری نمیباشند ، لذا تاکید میشود از چنین مواردی خودداری نمایید. در صورت مشاهده منجر به تعلیق شخص و درصورت تکرار از ادامه همکاری با آن شخص معذوریم.

 

                                                                                                

                                                                          مدیریت بازرسی و نظارت

            

                                                                                                

 

MrCode.ir