به نام خدا

با عنایت به لطف همیشگی باریتعالی خرسندیم به اطلاع همکاران و همراهان گرامی برسانیم، شرکت اسپادان در راستای معنا بخشیدن به دیدگاه های خیرخواهانه و همچنین انجام وظیفه در حوزه های مختلف، مخصوصا مسئولیتهای اجتماعی، همواره بر پیش گام بودن اصرار داشته و دارد.

 از این رو با افتخار اعلام می کنیم شرکت اسپادان با پذیرش میزبانی دور نهایی لیگ دسته یک بانوان کشور در سال 1399 قدم دیگری در مسیر حمایت از جوانان این مرز و بوم با همکاری هیئت محترم والیبال خراسان رضوی برداشته است که در نهایت بالطف خدا تیم مورد حمایت شرکت نیز موفق به کسب مقام قهرمانی این دوره از مسابقات شد. 

امید که همواره در راه رسیدن به اهداف جمعی و انسانی یار و یاور یکدیگر باشیم.

                        روابط عمومی شرکت اسپادان

MrCode.ir