شما میتوانید جهت طرح شکایات،انتقادات و پیشنهادات با واحد بازرسی تماس حاصل نمایید.

پل های ارتباطی با واحد بازرسی:

 

09046208830

09044852157

03132600744

www.espadan.bazresi@gmail.com

در اسرع وقت به ایمیل شما پاسخ داده خواهد شد و برای ارسال فایل نیز می توانید از این سرویس استفاده کنید .


 
MrCode.ir